Nevyčítej životu, co ti nedal,

ale uč se oceňovat, co ti dal.

Co se dnes naučíte?

 • Nut(d)ná fakta
 • Kam směřovat svou energii?
 • Základ Junga - objev v naší psychice
 • Základní vlivy, proč nejsme sami sebou
 • Jak udělat, abychom nebyli na slabinách a jak to trénovat?
 • Co se dozvíte, když s námi půjdete dále?

Co se dozvíte, když s námi půjdete dále?

 • Řekneme si 4 krajnosti, které jung objevil.
 • Budeme povídat o oblastech DĚTI, RODIČE, KLIENT, TÝM, PŘIJETÍ SEBE, PARTNEŘI, PRÁCE
 • Jaký by měl být dle dnešních norem ideální muž a žena a je možné se do toho vejít?
 • Slavné osobnosti z Čech a světa a filmy, které by mohli pomoci a pobavit.
 • Jak to vypadá, když jsou dva např. logici.
 • Jak se dají poznat krajnosti při běžném projevu.
 • Kde začít se socionikou.
 • Povíme si o tzv. synchronizaci v socionice.
 • Jaký jsme my češi a spoustu dalšího
 • DOSTANETE SKRIPTA SOCIONIKY, POPIS VZTAHŮ A PODROBNOU TABULKU SOCIONICKÝCH TYPŮ

Online kurz

Základy sebepoznání

Online kurz základy sebepoznání je pro lidi, kteří mají  chuť raději  studovat sami a studium si i sami časově nastavit. Nepotřebují interaktivitu s lektory ani dalšími účastníky.

Tento kurz je pro lidi, kterí mají rádi efektivitu a za málo hodin se toho chtějí spoustu naučit.

Kdykoliv, kdekoliv, z pohodlí vaší obrazovky.

Délka: 3 hodiny
Cena 1290,- Kč

Interaktivní seminář

Základy sebepoznání

Online interaktivní seminář Základy sebepoznání je pro ty, kdo mají rádi interakci, chtějí sdílet své postřehy, nebo během kurzu doptávat.

Probíhá formou celodenního školení za přítomnosti 2 lektorů. V rámci semináře se seznámíte s ostatními účastníky a to co se naučíte si i zažijete.

Jasně daný čas, prostor pro dotazy a interakci.

Délka: 8 hodin
Cena 2.490,- Kč

O SOCIONICE...

CO JE TO SOCIONIKA

Socionika je nauka zabývající se rozdíly v tom, jak jednotliví lidé vnímají svět. Pochopení reakcí a vzájemných interakcí mezi lidmi pomáhá jednotlivci lépe se orientovat sám v sobě a najít si své místo ve společnosti.

Základem socioniky jsou práce C. G. Junga, který před 100 lety svým brilantním přístupem dokázal v lidské psychice objevit její základní mechanismy.
Jungovým hlavním přínosem bylo popsání čtyř základních protikladů v lidské psychice:

Socionika 
Socionika objevuje u člověka jeho silné stránky, ve kterých vyniká, a zároveň ho upozorní, kterým oblastem by se měl vyhnout a delegovat je.

Tato nauka je využitelná ve všech oblastech života, např. v personalistice při hledání vhodného zaměstnance, u výběru vhodného povolání, při hledání silných stránek člověka, v utváření pracovních týmů a kolektivů. V partnerství a v rodině zlepšuje mezilidské vztahy a snaží se rozvíjet talenty u dětí.


“Tím, že člověk pochopí přirozenost sebe sama, ostatních a vztahovou interakci, porozumí lépe světu. Nebude si vytvářet nepravdivé domněnky o jiných lidech, předejde zbytečným nedorozuměním. Bude hledat zaměstnání, které pro něj není vyčerpávající, ale baví ho. Pracovní týmy založí na silných stránkách jedinců, čímž se stanou nejen maximálně efektivní, ale budou i příjemným prostředím.”


Základy socioniky velice kvalitně popsal už před 100 lety C. G. Jung v knize Psychologické typy (1921). Podstatou této práce byl velmi přesný rozbor lidské psychiky, který dokázal, že lidské povahy jsou naprosto rozdílné a naší přirozeností je být vysoce specializovaným expertem v jedné z 16 oblastí přijímané reality.

Socionika 

Od zveřejnění Jungových objevů ušla socionika velký kus cesty. Její zakladatelka Aušra Augustinavičiūtė, litevská ekonomka a pedagožka, dokázala díky dobrému základu odhalit přesné rozložení všech bodů v psychice člověka. Díky ní můžeme přijmout své vrozené „achillovy paty“ nebo pracovat na zlepšení svých nejsilnějších talentů, které mají obrovský potenciál a neomezený růst. Aušra důkladně prozkoumala to, čeho se začal ve svých pracech dotýkat C. G. Jung. Dalším jejím neocenitelným vkladem bylo formulování popisu mezitypových vztahů, které přispěly k porozumění jevu duálnosti (psychickému doplnění) a seskupování lidí do kvader, kdy jsou si její členové blízcí svými postoji a chováním.

V Americe byla Jungova typologie rozpracována do známého testu MBTI (Mayers Brics Typologi Identifikacion), který v období války vytvořila Isabella Mayers Brigs a její matka Katharine Brigs. Rozdíl, oproti socionice, je v určování typů osobností pomocí testů a více popisná úroveň dané problematiky.


V čem socionika pomáhá:

 - objevení vlastních přirozených silných a slabých stránek a zařazení v životě
 - správný výběr povolání
 - nalezení vhodného zaměstnance
 - porozumění vztahům v rodině
 - zlepšení a pochopení partnerských vztahů
 - vytvoření optimálního pracovního týmu
 - zjištění vrozeného talentu u dětí


Základním kamenem socioniky je přijetí sebe sama a rozvoj vrozeného talentu. Pomáhá nám v růstu našich silných stránek a dává oporu našich stránek slabých díky přítomnosti druhých, kteří je mají naopak silné. Společnost od nás očekává dokonalost ve všem. Kvůli tomu ale nemůžeme plně projevit náš talent, což každodenní realita neustále potvrzuje.

Respekt a spolupráce s okolím je dalším stupněm sebepoznání. Učíme se rozpoznat typy druhých lidí a respektovat jejich vidění světa. Jakmile pochopíme, že ostatní vnímají svět jinak, přijímáme tuto rozdílnost a jsme přístupní spolupráci.

Mezitypové vztahy pracují s tím, jaké reakce se dají mezi jednotlivými typy předvídat. Součástí našeho života ve společnosti je, že jsme k někomu přitahováni a jiného nemůžeme vystát. Přínos mezitypových vztahů do partnerského soužití spočívá ve vzájemné toleranci a respektu rozdílných povah a postojů. Zároveň jeden druhému nabízíme oporu, protože se se svými silnými stránkami doplňujeme a podporujeme.

Použití v personalistice je další oblast, kde znalost osobnostního typu pomáhá úspěšně zapojit člověka do společnosti. Úspěšní lidé dělají především to, co je baví a co jim přirozeně jde. Nevěnují pozornost svým nedostatkům. Jakmile znají svoje talenty, už se nehlásí na místa, která by je nerozvíjela.

Jedno z nejvíce uplatnitelných odvětví, kde se socionika používá, je vytváření pracovních týmů. Experti na budování týmů zde jasně vidí, jakou výhodu mohou díky socionice získat. Lidé se vždy spojovali do týmů, které přinášely větší užitek a přínos všem. Tento proces jde řídit a umožnit mu ještě větší efektivitu. Socionika popisuje, které typy osobností spolu v pracovní oblasti fungují perfektně a které je naopak třeba využít pro jinou činnost. Správný tým dokáže pojmout celé spektrum dovedností, které od něho situace vyžaduje. Při tvoření pracovních týmů se využívají dovednosti tzv. kvader, neboli seskupení blízkých typů. Jde o spolupráci mezi lidmi, kteří spolu tvoří silný tým a vzájemně se doplňují lépe, než pokud pracuje každý zvlášť. Vzniká spolupráce, která je založena na pevných základech a úkoly řeší mnohem rychleji a efektivněji.


Online kurz

Základy sebepoznání

Interaktivní seminář

Základy sebepoznání