Ochrana osobních údajů

Vaše údaje samozřejmě chráníme! Zde si můžete přečíst jak.

Vážení příznivci socioniky,

zde uvádíme, jak chráníme a nakládáme s Vašimi údaji na stránkách www.socionika.cz a www.zakladysebepoznani.cz

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR)

Dovolte nám, abychom vás informovali v souladu s čl. 13 GDPR, jak zpracovávám vaše osobní údaje a jaká jsou vaše práva.

 

Správce osobních údajů

Jsme správci osobních údajů na webu www.zakladysebepoznani.cz.

Název společnosti je Socionika consulting s.r.o., Věžnička 33, 588 13 Polná.

Určující osobou, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, je:

Ing. Marie Másilková, Kainarova 3, 586 01 Jihlava

 

Pro které účely, osobní údaje zpracováváme a jak dlouho je uchováváme?

A. Pro marketingové účely

Pro marketing evidujeme nezbytně nutné, a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte kliknutím na potvrzovací e-mail. To se nazývá double opt-in (dvojí potvrzení). Je to opatření proto, aby vás nemohl přihlásit nikdo jiný.

V přihlašovacím formuláři udělujete vyplněním údajů a stisknutím odesílacího tlačítka souhlas se zasíláním našich článků, produktů, rad a tipů souvisejících s myšlenkou socioniky a osobního rozvoje.

Pro marketingové účely evidujeme pouze váš e-mail a IP adresu a sledujeme, jaké stránky navštěvujete, abych přizpůsobili obsah vašim preferencím. Dále sledujeme údaje o vašem využívání e-mailingu  (doručení kampaně, otevření kampaně apod.), a to například proto, abychom vám neposílali některý e-mail opakovaně.

Údaje uchováváme do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek, článků a tipů neboli obchodních sdělení.

Odvolat souhlas je velmi jednoduché, jedním kliknutím. Odhlašovací odkaz je v patičce každého e-mailu. Také nám můžete napsat přes kontaktní formulář a odhlásíme vás  ze všech budoucích e-mailů. Odhlášení je stejně jednoduché jako přihlášení.

B. Pro obchodní účely

Až teprve, pokud se rozhodnete zakoupit některý náš produkt nebo službu, evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, případně název firmy, IČ, IČ DHP, DIČ.

Tyto údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

Vaše údaje, jakožto zákazníků, budeme zpracovávat po dobu vyřízení objednávky a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

Jako subjekt údajů jste povinni poskytnout pouze pravdivé a správné údaje, a v případě, že dojde k jejich změně, tak změnu Správci bez zbytečného odkladu oznámit. Osobní údaje jsou zaznamenány v podobě poskytnuté subjektem údajů. Pokud by se přesto přes veškerou snahu objevila v údajích nesprávnost nebo nepřesnost, obratem po zjištění či upozornění ze strany subjektu údajů ji opravíme.

 

Procházení webu – Cookies

V případě, že užíváte naše produkty a služby nebo brouzdáte po našich webových stránkách, můžeme sbírat údaje o návštěvách našich webových stránek a sledovat užívání služeb.

Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na webových stránkách www.zakladysebepoznani.cz. Tedy, například, jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli, kdy odešli, jaký používáte prohlížeč nebo operační systém.

Tyto údaje nejdou přiřadit určité konkrétní osobě. Takové informace získávám automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Cookies můžete na svém počítači zakázat.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správci zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.

Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

S Vašimi osobními údaji, budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou  a evropskou legislativou.

Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované, ale i neautomatizované prostředky.

Osobní data jsou chráněna v dostatečné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.

Přijali jsme a budeme udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, a to v celém řetězci, od získání vašich osobních údajů až po jejich vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

 

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správci i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťujeme vás, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

 

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašujeme, že jako správci osobních údajů našich odběratelů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

- zpracováváme osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.

- nepracujeme s citlivými osobními údaji tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj, splňujeme informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů, umožňujeme svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů, plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů, zavazujeme se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od přijetí informace o změně.

 

Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů

Potvrzení e-mailu s potvrzovacím odkazem bereme jako váš souhlas s výše uvedenými informacemi.

Pokud je u webového formuláře zaškrtávací políčko, projevíte souhlas použitím příslušného zaškrtávacího políčka podle toho, jaké informace si přejete odebírat. Kdykoliv se to dá změnit, kdykoliv se můžete odhlásit.

Zároveň tímto potvrzujete, že je vám víc než 16 let.

Děkujeme za Vaši návštěvu na našich stránkách, těší nás Váš zájem. Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chceme, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech beru na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Právo na informace

Na požádání vám Marie Másilková podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opraví.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat písemně na masilkova.marie@socionika.cz, kde vám je k dispozici paní Másilková nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

 

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

 

Bezpečnost

Marie Másilková přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

 

Použití a postoupení osobních údajů

Marie Másilková používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

 

Možnost odhlášení

Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

 

Cookies

Rodová cesta z.s. používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Socionika consulting s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce produktů jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Socionika consulting s.r.o., se sídlem Věžnička 33, 588 13 Polná, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích, slevových výhodách anebo aktuálních projektech, které pořádáme a i našich obchodních partnerů, kdy velmi pečlivě vybíráme téma spojené s problematikou, které by Vás mohlo zajímat.

Pokud byste se rozhodli, že nechcete tyto informace a nabídky dostávat, stačí, když nám to pro nabídky zasílané běžnou poštou dáte vědět písemně na naši adresu uvedenou v úvodu těchto pravidel. Pokud jde o nabídky a informace zasílané mailem, pak je postup ještě jednodušší, stačí kliknout na odkaz pro odhlášení odběru ve spodní části mailu. Jen pro úplnost uvádíme, že obchodní sdělení zasílaná mailem se řídí pravidly uvedenými v zákoně č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány i za účelem tvorby zákaznických databází (a segmentace kontaktů) tak, abychom Vám zasílali informace a nabídky pouze z té oblasti, o kterou máte zájem.

 

Zpracování osobních údajů a ochrana

Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádí Správce, případně jeho zaměstnanci nebo smluvně zavázaná třetí osoba a Správce zaručuje, že všechny tyto osoby zachovají mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytnou je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon.

Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzavřených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovými hesly. V obou případech jsou přijata i technickoorganizační opatření k zajištění ochrany před přístupem neoprávněných osob k údajům.

 

UPOZORNĚNÍ K VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝM ÚDAJŮM

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, chráníme přesně tak, jak je popsáno v tomto dokumentu. Vezměte ovšem, prosím, na vědomí, že pokud jakýkoli údaj, který se vás týká, napíšete na veřejně dostupné stránky, např. do chatu, stránky s referencemi, diskuze na fóru, jsou viditelné všem návštěvníkům dané stránky. Proto na takové stránky neuvádějte žádné údaje, které nechcete dát veřejně k dispozici (včetně např. svého mailového kontaktu či telefonu).